Aprobarea Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027 - Localitatea Amarasti, Judetul Valcea