Proiect hotărâre înființare și organizare SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE