Hotărârea nr. 42 - aprobarea prețului și tarifului pentru furnizarea prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare de către Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare