Hotărârea nr. 9 - aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2022