Hotărârea nr. 43 - aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea (1)