Hotărârea nr. 41 - reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea și aprobarea modificării organigramei și statului de funcții