Hotărârea nr. 4 - aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2023