Hotărârea nr. 3 - aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare