Hotărârea nr. 28 - aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza UATC Amărăști