Hotărârea nr. 21 - predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentului în vederea executării obiectivului de investiții