Hotărârea nr. 19 - alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv mai - iulie 2022