Hotărârea nr. 15 - aprobare contract cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje