hotararea nr.42 Aprobarea modificarii art.8 din Hotatararea consiliului local al com. Amarasti