Hotararea nr.28-Aderarea UAT com. Amarasti la parteneriatul respectiv teritorial LEADER constituit prin GAL-Tinutul vinului