Hotărârea nr. 27 - modificarea componenței Comisiei de specialitate cu nr. I a Consiliului Local al Comunei Amărăști - Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecția socială, activități sportive