Hotărârea nr. 19 - aprobarea delegării atribuțiilor de Șef serviciu în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, până la ocuparea, prin concurs, a funcției contractuale