Hotărârea nr. 14 - însușirea acordului de parteneriat privind executarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale pe traseul drumurilor județene modernizate și aflate în perioada de garanție