Hotărârile autorității deliberative

Hotărâri 2022

Hotărârea nr. 1 – alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2022

Hotărârea nr. 2 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții

Hotărârea nr. 3 – aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

Hotărârea nr. 4 – încetare acord de colaborare în vederea gestionării deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale

Hotărârea nr. 5 – aprobarea rețelei școlare din comuna Amărăști, județul Vâlcea pentru anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr. 6 – aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022 ce va fi realizat de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001

Hotărârea nr. 8 – aprobarea numărului de burse și a cuantumului acestora pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 pentru elevii Școlii Gimnaziale Amărăști

Hotărârea nr. 9 – aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2022

Adresa+hcl 10 – buget 

Hotărârea nr. 11 – aprobare număr de burse școlare pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022

Hotărârea nr. 12 – aprobarea utilizării sumei de 163.300 pentru acoperirea goclurilor temporare de casă

Hotărârea nr. 13 – aprobarea deblocării sumei de 1.376.700 lei pentru plata unor investiții

Hotărârea nr. 15 – aprobare contract cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje

Hotărârea nr. 16 – aprobarea deblocării sumei de 360.000 lei pentru plata unor investiții

Hotărârea nr. 17 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022 Hotărârea nr. 18 – constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Zugravu Elena-Larisa

Hotărârea nr. 19 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv mai – iulie 2022

Hotărârea nr. 20 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 21 – aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce se află în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea la sfârșitul anului 2021

Hotărârea nr. 22 – indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotărârea nr. 23 – aprobarea contului anual de execuție bugetară pentru anul 2021

Hotărârea nr. 24 – aprobarea participării în cadrul PNRR Componenta 10 – Fondul Local, cu proiectul „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente”

Hotărârea nr. 25 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 26 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru ședința ordinară din data de 30.05.2022

Hotărârea nr. 27 – modificarea componenței Comisiei de specialitate cu nr. I a Consiliului Local al Comunei Amărăști – Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecția socială, activități sportive

Hotărârea nr. 28 – aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza UATC Amărăști

Hotărârea nr. 29 – aprobarea modificării art. 2 alin. (1) din Hotătârea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea cu nr. 3731.05.2022

Hotărârea nr. 30 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 31 – aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei Amărăști

Hotărârea nr. 32 – aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al comunei Amărăști pentru anul 2022, pentru organizarea și desfășurarea unor manifestări culturale pe plan local, la data de 20.07.2022

Hotărârea nr. 33 – aprobarea devizului general privind obiectivul de investiție „Asfaltare DC 88 CREȚENI-NEMOIU, km 5+800-8+200, COMUNA AMĂRĂȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”

Hotărârea nr. 34 – aprobarea devizului general privind obiectivul de investiție „Refacere și punere în siguranță a zonei afectate de alunecare de teren pct. Nilă-Sasu (pod Nilă – Sasu platformă asfaltată)

Hotărârea nr. 35 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 36 – aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 13 din 10.02.2022

Hotărârea nr. 37 – aprobarea utilizării sumei de 31.500 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent

Hotărârea nr. 38 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv august-octombrie 2022

Hotărârea nr. 39 – aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei Amărăști și ale autorităților publice locale din Comuna Amărăști

Hotărârea nr. 40 – aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap din comuna Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 41 – reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea și aprobarea modificării organigramei și statului de funcții

Hotărârea nr. 42 – aprobarea prețului și tarifului pentru furnizarea prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare de către Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

 

Hotărâri 2021

Hotărârea nr. 84

Hotărârea nr. 83

Hotărârea nr. 82

Hotărârea nr. 81

Hotărârea nr. 80

Hotărârea nr. 79

Hotărârea nr. 78

Hotărârea nr. 77

Hotărârea nr. 76

Hotărârea nr. 75

Hotărârea nr. 74

Hotărârea nr. 73

Hotărârea nr. 72

Hotărârea nr. 71

Hotărârea nr. 70

Hotărârea nr. 69

Hotărârea nr. 68

Hotărârea nr. 67

Hotărârea nr. 66

Hotărârea nr. 65

Hotărârea nr. 64

Hotărârea nr. 63

Hotărârea nr. 62

Hotărârea nr. 61

Hotărârea nr. 60

Hotărârea nr. 59

Hotărârea nr. 58

Hotărârea nr. 57

Hotărârea nr. 56

Hotărârea nr. 55

Hotărârea nr. 54

Hotărârea nr. 53

Hotărârea nr. 52

Hotărârea nr. 51

Hotărârea nr. 50

Hotărârea nr. 49

Hotărârea nr. 48

Hotărârea nr. 47

Hotărârea nr. 46

Hotărârea nr. 45

Hotărârea nr. 44

Hotărârea nr. 43

Hotărârea nr. 42

Hotărârea nr. 41

Hotărârea nr. 40

Hotărârea nr. 39

Hotărârea nr. 38

Hotărârea nr. 37

Hotărârea nr. 36

Hotărârea nr. 35

Hotărârea nr. 34

Hotărârea nr. 33

Hotărârea nr. 31

Hotărârea nr. 30

Hotărârea nr. 29

Hotărârea nr. 28

Hotărârea nr. 27

Hotărârea nr. 24

Hotărârea nr. 23

Hotărârea nr. 22

Hotarârea nr. 21

H.C.L. 20

H.C.L. 19

H.C.L. 18

H.C.L. 17

H.C.L. 16

Hotararea 15

Hotararea 14

Hotararea 13

Hotararea 12

Hotararea 11

Hotararea 10

Hotararea 9

Hotararea 8

Hotararea 7

Hotararea 6

Hotararea 5

Hotararea 4

Hotararea 3

Hotararea 2

Hotararea 1

Hotărâri 2020

Hotărârea nr.1 Privitoare la: Aprobarea folosirii sumei de 250.000 lei din contul 82.98.02-excedent buget local la 31.12.2019, pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Hotărârea nr.2 Privitoare la: Acoperirea definitivă a deficitului la secțiunea de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2019, din excedentul bugetului local

Hotărârile autorității deliberative

Hotărâri 2022

Hotărârea nr. 1 – alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2022

Hotărârea nr. 2 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții

Hotărârea nr. 3 – aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

Hotărârea nr. 4 – încetare acord de colaborare în vederea gestionării deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale

Hotărârea nr. 5 – aprobarea rețelei școlare din comuna Amărăști, județul Vâlcea pentru anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr. 6 – aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022 ce va fi realizat de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001

Hotărârea nr. 8 – aprobarea numărului de burse și a cuantumului acestora pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 pentru elevii Școlii Gimnaziale Amărăști

Hotărârea nr. 9 – aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2022

Adresa+hcl 10 – buget 

Hotărârea nr. 11 – aprobare număr de burse școlare pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022

Hotărârea nr. 12 – aprobarea utilizării sumei de 163.300 pentru acoperirea goclurilor temporare de casă

Hotărârea nr. 13 – aprobarea deblocării sumei de 1.376.700 lei pentru plata unor investiții

Hotărârea nr. 15 – aprobare contract cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje

Hotărârea nr. 16 – aprobarea deblocării sumei de 360.000 lei pentru plata unor investiții

Hotărârea nr. 17 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022 Hotărârea nr. 18 – constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Zugravu Elena-Larisa

Hotărârea nr. 19 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv mai – iulie 2022

Hotărârea nr. 20 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 21 – aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce se află în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea la sfârșitul anului 2021

Hotărârea nr. 22 – indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotărârea nr. 23 – aprobarea contului anual de execuție bugetară pentru anul 2021

Hotărârea nr. 24 – aprobarea participării în cadrul PNRR Componenta 10 – Fondul Local, cu proiectul „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente”

Hotărârea nr. 25 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 26 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru ședința ordinară din data de 30.05.2022

Hotărârea nr. 27 – modificarea componenței Comisiei de specialitate cu nr. I a Consiliului Local al Comunei Amărăști – Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecția socială, activități sportive

Hotărârea nr. 28 – aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza UATC Amărăști

Hotărârea nr. 29 – aprobarea modificării art. 2 alin. (1) din Hotătârea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea cu nr. 3731.05.2022

Hotărârea nr. 30 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 31 – aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei Amărăști

Hotărârea nr. 32 – aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al comunei Amărăști pentru anul 2022, pentru organizarea și desfășurarea unor manifestări culturale pe plan local, la data de 20.07.2022

Hotărârea nr. 33 – aprobarea devizului general privind obiectivul de investiție „Asfaltare DC 88 CREȚENI-NEMOIU, km 5+800-8+200, COMUNA AMĂRĂȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”

Hotărârea nr. 34 – aprobarea devizului general privind obiectivul de investiție „Refacere și punere în siguranță a zonei afectate de alunecare de teren pct. Nilă-Sasu (pod Nilă – Sasu platformă asfaltată)

Hotărârea nr. 35 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 36 – aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 13 din 10.02.2022

Hotărârea nr. 37 – aprobarea utilizării sumei de 31.500 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent

Hotărârea nr. 38 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv august-octombrie 2022

Hotărârea nr. 39 – aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei Amărăști și ale autorităților publice locale din Comuna Amărăști

Hotărârea nr. 40 – aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap din comuna Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 41 – reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea și aprobarea modificării organigramei și statului de funcții

Hotărârea nr. 42 – aprobarea prețului și tarifului pentru furnizarea prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare de către Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

 

Hotărâri 2021

Hotărârea nr. 84

Hotărârea nr. 83

Hotărârea nr. 82

Hotărârea nr. 81

Hotărârea nr. 80

Hotărârea nr. 79

Hotărârea nr. 78

Hotărârea nr. 77

Hotărârea nr. 76

Hotărârea nr. 75

Hotărârea nr. 74

Hotărârea nr. 73

Hotărârea nr. 72

Hotărârea nr. 71

Hotărârea nr. 70

Hotărârea nr. 69

Hotărârea nr. 68

Hotărârea nr. 67

Hotărârea nr. 66

Hotărârea nr. 65

Hotărârea nr. 64

Hotărârea nr. 63

Hotărârea nr. 62

Hotărârea nr. 61

Hotărârea nr. 60

Hotărârea nr. 59

Hotărârea nr. 58

Hotărârea nr. 57

Hotărârea nr. 56

Hotărârea nr. 55

Hotărârea nr. 54

Hotărârea nr. 53

Hotărârea nr. 52

Hotărârea nr. 51

Hotărârea nr. 50

Hotărârea nr. 49

Hotărârea nr. 48

Hotărârea nr. 47

Hotărârea nr. 46

Hotărârea nr. 45

Hotărârea nr. 44

Hotărârea nr. 43

Hotărârea nr. 42

Hotărârea nr. 41

Hotărârea nr. 40

Hotărârea nr. 39

Hotărârea nr. 38

Hotărârea nr. 37

Hotărârea nr. 36

Hotărârea nr. 35

Hotărârea nr. 34

Hotărârea nr. 33

Hotărârea nr. 31

Hotărârea nr. 30

Hotărârea nr. 29

Hotărârea nr. 28

Hotărârea nr. 27

Hotărârea nr. 24

Hotărârea nr. 23

Hotărârea nr. 22

Hotarârea nr. 21

H.C.L. 20

H.C.L. 19

H.C.L. 18

H.C.L. 17

H.C.L. 16

Hotararea 15

Hotararea 14

Hotararea 13

Hotararea 12

Hotararea 11

Hotararea 10

Hotararea 9

Hotararea 8

Hotararea 7

Hotararea 6

Hotararea 5

Hotararea 4

Hotararea 3

Hotararea 2

Hotararea 1

Hotărâri 2020

Hotărârea nr.1 Privitoare la: Aprobarea folosirii sumei de 250.000 lei din contul 82.98.02-excedent buget local la 31.12.2019, pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Hotărârea nr.2 Privitoare la: Acoperirea definitivă a deficitului la secțiunea de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2019, din excedentul bugetului local