REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AMĂRĂȘTI PE ANUL 2023