Hotărârea nr. 47 - includerea în domeniul privat al comunei Amărăștia imobilului - teren arabil în suprafață de 818 mp, situat în extravilanul comunei Amărăști, punctul „Padina”, tarla 59