Hotărârea nr. 46 - alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv august - octombrie 2023