Hotărârea nr. 37 - aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea