Hotărârea nr. 31 - aprobarea delegării atribuțiilor de Șef serviciu în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, județul Vâlcea