Hotărârea nr. 30 - aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, județul Vâlcea