Hotărârea nr. 24 - aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea