Hotărârea nr. 23 - alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv mai-iulie 2023