Hotarirea nr.42 - Aprobarea modificarii art.8 din Hotararea consiliuliu local al com. Amarasti