Hotararile consiliului local

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AMĂRĂȘTI PE ANUL 2023

 

 

Hotărârea nr. 48 – trecerea unui bun din domeniul privat al comunei Amărăști în domeniul public al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 47 – includerea în domeniul privat al comunei Amărăștia imobilului – teren arabil în suprafață de 818 mp, situat în extravilanul comunei Amărăști, punctul „Padina”, tarla 59

Hotărârea nr. 46 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv august – octombrie 2023

Hotărârea nr. 45 – aprobarea completării Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027, localitatea Amărăști, jud. Vâlcea, aprobată prin H.C.L. Amărăști cu nr. 27 din 16.04.2021

Hotărârea nr. 44 – acceptarea ofertei de donație a doamnei Giulescu Maria, având ca obiect imobilul teren extravilan în suprafață de 818 mp, situat în comuna Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 43 – aprobarea alocării sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Amărăști, pe anul 2023 pentru organizarea și desfășurarea unor manifestări culturale, la data de 20.07.2023

hotararea nr.42 Aprobarea modificarii art.8 din Hotatararea consiliului local al com. Amarasti

Hotărârea nr. 41 – aprobarea închirierii prin licitație publică a două spații din incinta Dispensarului medical uman din comuna Amărăști, în suprafață de 25.76 mp și 35.6 mp

Hotărârea nr. 40 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, pe anul 2023

Hotărârea nr. 39 – aprobarea deblocării sumei de 20.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local la 31.12.2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Hotărârea nr. 38 – aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 11 din 27.01.2023 privind „Aprobarea deblocării sumei de 718.000 lei din contul 82.98.02.

Hotărârea nr. 37 – aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 36 – aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce se află în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea la sfârșitul anului 2022

Hotărârea nr. 35 – aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 11 din 27.01.2023 privind aprobarea deblocării sumei de 718.000 lei din contul 82.98.02

Hotărârea nr. 34 – implementarea proiectului „Sistem de supraveghere video în comuna Amărăști, județul Vâlcea”

Hotaraea nr.33 – aprobarea modificarii Anexei nr.2a Hotarari consiliululi local al com. Amarasti cu nr.9 din 27.10 2023 privind Aprobarea bugetului local al com. Amarastii

Hotărârea nr. 32 – aprobarea contului anual de execuție bugetară pentru anul 2022

Hotărârea nr. 31 – aprobarea delegării atribuțiilor de Șef serviciu în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 30 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotararea nr.29 – Aprobarea asocierii cu UAT Judetul Valcea in depunerea spre finantare, implementare si monitorizarii proiectului Microbuze electice pentru elevii din jud. Valcea

Hotararea nr.28-Aderarea UAT com. Amarasti la parteneriatul respectiv teritorial LEADER constituit prin GAL-Tinutul vinului

Hotărârea nr. 27 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, pe anul 2023

Hotărârea nr. 26 – aprobarea modificării art. 1 din HCL Amărăști nr. 11 din 27.01.2023 privind „Aprobarea deblocării sumei de 718.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local al 31.12.2022”

Hotărârea nr. 25 – indexarea, cu rata inflației, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024

Hotărârea nr. 24 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 23 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv mai-iulie 2023

 

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AMĂRĂȘTI PE ANUL 2023

 

Hotărârea nr. 22 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2023

Hotărârea nr. 21 – predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentului în vederea executării obiectivului de investiții

Hotărârea nr. 20 – aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Finalizare construire așezământ cultural comuna Amărăști, județul Vâlcea”

Hotărârea nr. 19 – aprobarea delegării atribuțiilor de Șef serviciu în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, până la ocuparea, prin concurs, a funcției contractuale

Hotărârea nr. 18 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 17 – aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2023, ce va fi realizat de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001, privind venitul minim garantat

Hotărârea nr. 16 – modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 8 din 27.01.2023 privind aprobarea închirierii a două spații din incinta Dispensarului medical uman

Hotărârea nr. 15 – aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UATC Amărăști pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS, cod MySmis 130963”

Hotărârea nr. 14 – însușirea acordului de parteneriat privind executarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale pe traseul drumurilor județene modernizate și aflate în perioada de garanție

Hotărârea nr. 13 – desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale ale Secretarului general pe anul 2022

Hotărârea nr. 12 – aprobarea avizului de principiu pentru achiziționarea unui imobil teren situat în punctul „Padina”, sat Padina, comuna Amărăști, în vederea amplasării unei stații de pompare

Hotărârea nr. 11 – aprobarea deblocării sumei de 718.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local la 31.12.2022, pentru plata unor investiții

Hotărârea nr. 10 – aprobarea deblocării sumei de 82.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local la 31.12.2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Hotărârea nr. 9 – aprobarea bugetului local al Comunei Amărăști, județul Vâlcea și a listei de investiții pe anul 2023

Hotărârea nr. 8 – aprobarea închirierii prin licitație publică a două spații din incinta Dispensarului medical uman din comuna Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 7 – organizarea unui târg săptămânal de o zi, în fiecare zi de miercuri, între orele 8 – 13 în comuna Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 6 – aprobarea Regulamentului de finanțare din bugetul local al comunei Amărăști, a activităților sportive organizate în baza Legii nr. 69 din 2000 a educației fizice și sportului

Hotărârea nr. 5 – aprobarea modificării și completării Nomenclatorului stradal al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 4 – aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2023

Hotărârea nr. 3 – aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap din comuna Amărăști, județul Vâlcea, pentru anul 2023

Hotărârea nr. 2 – aprobarea rețelei școlare din comuna Amărăști, județul Vâlcea, pentru anul școlar 2023-2024

Hotărârea nr. 1 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, februarie – aprilie 2023

 

Hotărâri 2022

Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Amărăști pe anul 2022

Hotărârea nr. 67 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 66 – aprobarea unor tarife pentru avize, activități și servicii conexe, practicate de Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști

Hotărârea nr. 65 – stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotărârea nr. 64 – aprobarea numărului de burse școlare și a cuantumului acestora pentru anul școlar 2022-2023 pentru elevii Școlii Gimnaziale Amărăști

Hotărârea nr. 63 – aprobarea salariului de bază pentru funcția publică de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

Hotărârea nr. 62 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 61 – aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Amărăști cu nr. 36 din 01.07.2022

Hotărârea nr. 60 – predarea către MDLPA, prin CNI S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Finalizare construire așezământ cultural comuna Amărăști

Hotărârea nr. 59 – aprobarea realizării investiției „Finalizare construire așezământ cultural comuna Amărăști, județul Vâlcea” și a documentației tehnico-economice aferente

Hotărârea nr. 58 – implementarea proiectului „ACHIZIȚII PENTRU COMPLETAREA DOTĂRII SVSU AMĂRĂȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”

Hotărârea nr. 57 – aprobarea modificării organigramei și statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 55 – însușirea Acordului de cooperare cu Filiala Județeană Vâlcea a ACoR HO0D29~1

Hotărârea nr. 54 – aderarea comunei Amărăști la Serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a ACoR

Hotărârea nr. 53 – desemnarea reprezentantului Consiliului Local Amărăști în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Amărăști în anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr. 52 – alegerea președintelui de ședință pentru un mandat de 3 luni, noiembrie 2022 – ianuarie 2023

Hotărârea nr. 51 – aprobarea modif. art. 2 din HCL Amărăști cu nr. 24 din 16.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul PNRR

Hotărârea nr. 50 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 49 – aprobarea validării Dispoziției Primarului comunei Amărăști cu nr. 149 din 06.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 48 – Stabilirea modului de măsură sau determinare a cantității de apă evacuate în rețeaua de canalizare în zona de furnizare prestare UAT Amărăști, de către Serviciul public de alimentare cu apă

Hotărârea nr. 47 – aprobarea modificării art. 2, art. 4 și art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 28 din 30.05.2022

Hotărârea nr. 46 – aprobarea scoaterii din evidența contabilă a UATC Amărăști a activelor fixe corporale în curs de execuție sistate, din contul 231

Hotărârea nr. 45 – aprobarea taxei de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor tractor, remorca si vidanjă aflate în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 44 – aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 43 – aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 42 – aprobarea prețului și tarifului pentru furnizarea prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare de către Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

Hotărârea nr. 41 – reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea și aprobarea modificării organigramei și statului de funcții

Hotărârea nr. 40 – aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap din comuna Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 39 – aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei Amărăști și ale autorităților publice locale din Comuna Amărăști

Hotărârea nr. 38 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv august-octombrie 2022

Hotărârea nr. 37 – aprobarea utilizării sumei de 31.500 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent

Hotărârea nr. 36 – aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 13 din 10.02.2022

Hotărârea nr. 35 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 34 – aprobarea devizului general privind obiectivul de investiție „Refacere și punere în siguranță a zonei afectate de alunecare de teren pct. Nilă-Sasu (pod Nilă – Sasu platformă asfaltată)

Hotărârea nr. 33 – aprobarea devizului general privind obiectivul de investiție „Asfaltare DC 88 CREȚENI-NEMOIU, km 5+800-8+200, COMUNA AMĂRĂȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”

Hotărârea nr. 32 – aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al comunei Amărăști pentru anul 2022, pentru organizarea și desfășurarea unor manifestări culturale pe plan local, la data de 20.07.2022

Hotărârea nr. 31 – aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei Amărăști

Hotărârea nr. 30 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 29 – aprobarea modificării art. 2 alin. (1) din Hotătârea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea cu nr. 3731.05.2022

Hotărârea nr. 28 – aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza UATC Amărăști

Hotărârea nr. 27 – modificarea componenței Comisiei de specialitate cu nr. I a Consiliului Local al Comunei Amărăști – Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecția socială, activități sportive

Hotărârea nr. 26 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru ședința ordinară din data de 30.05.2022

Hotărârea nr. 25 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 24 – aprobarea participării în cadrul PNRR Componenta 10 – Fondul Local, cu proiectul „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente”

Hotărârea nr. 23 – aprobarea contului anual de execuție bugetară pentru anul 2021

Hotărârea nr. 22 – indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotărârea nr. 21 – aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce se află în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea la sfârșitul anului 2021

Hotărârea nr. 20 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 19 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv mai – iulie 2022

Hotărârea nr. 18 – constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Zugravu Elena-Larisa

Hotărârea nr. 17 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 16 – aprobarea deblocării sumei de 360.000 lei pentru plata unor investiții

Hotărârea nr. 15 – aprobare contract cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje

Hotărârea nr. 13 – aprobarea deblocării sumei de 1.376.700 lei pentru plata unor investiții

Hotărârea nr. 12 – aprobarea utilizării sumei de 163.300 pentru acoperirea goclurilor temporare de casă

Hotărârea nr. 11 – aprobare număr de burse școlare pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022

Adresa+hcl 10 – buget 

Hotărârea nr. 9 – aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2022

Hotărârea nr. 8 – aprobarea numărului de burse și a cuantumului acestora pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 pentru elevii Școlii Gimnaziale Amărăști

Hotărârea nr. 6 – aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022 ce va fi realizat de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001

Hotărârea nr. 5 – aprobarea rețelei școlare din comuna Amărăști, județul Vâlcea pentru anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr. 4 – încetare acord de colaborare în vederea gestionării deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale

Hotărârea nr. 3 – aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

Hotărârea nr. 2 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții

Hotărârea nr. 1 – alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2022

 

Hotărâri 2021

Hotărârea nr. 84

Hotărârea nr. 83

Hotărârea nr. 82

Hotărârea nr. 81

Hotărârea nr. 80

Hotărârea nr. 79

Hotărârea nr. 78

Hotărârea nr. 77

Hotărârea nr. 76

Hotărârea nr. 75

Hotărârea nr. 74

Hotărârea nr. 73

Hotărârea nr. 72

Hotărârea nr. 71

Hotărârea nr. 70

Hotărârea nr. 69

Hotărârea nr. 68

Hotărârea nr. 67

Hotărârea nr. 66

Hotărârea nr. 65

Hotărârea nr. 64

Hotărârea nr. 63

Hotărârea nr. 62

Hotărârea nr. 61

Hotărârea nr. 60

Hotărârea nr. 59

Hotărârea nr. 58

Hotărârea nr. 57

Hotărârea nr. 56

Hotărârea nr. 55

Hotărârea nr. 54

Hotărârea nr. 53

Hotărârea nr. 52

Hotărârea nr. 51

Hotărârea nr. 50

Hotărârea nr. 49

Hotărârea nr. 48

Hotărârea nr. 47

Hotărârea nr. 46

Hotărârea nr. 45

Hotărârea nr. 44

Hotărârea nr. 43

Hotărârea nr. 42

Hotărârea nr. 41

Hotărârea nr. 40

Hotărârea nr. 39

Hotărârea nr. 38

Hotărârea nr. 37

Hotărârea nr. 36

Hotărârea nr. 35

Hotărârea nr. 34

Hotărârea nr. 33

Hotărârea nr. 31

Hotărârea nr. 30

Hotărârea nr. 29

Hotărârea nr. 28

Hotărârea nr. 27

Hotărârea nr. 24

Hotărârea nr. 23

Hotărârea nr. 22

Hotarârea nr. 21

H.C.L. 20

H.C.L. 19

H.C.L. 18

H.C.L. 17

H.C.L. 16

Hotararea 15

Hotararea 14

Hotararea 13

Hotararea 12

Hotararea 11

Hotararea 10

Hotararea 9

Hotararea 8

Hotararea 7

Hotararea 6

Hotararea 5

Hotararea 4

Hotararea 3

Hotararea 2

Hotararea 1

Hotărâri 2020

Hotărârea nr.1 Privitoare la: Aprobarea folosirii sumei de 250.000 lei din contul 82.98.02-excedent buget local la 31.12.2019, pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Hotărârea nr.2 Privitoare la: Acoperirea definitivă a deficitului la secțiunea de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2019, din excedentul bugetului local

Hotărâri ale Consiliului Local

 

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AMĂRĂȘTI PE ANUL 2023

Hotărârea nr. 48 – trecerea unui bun  din domeniul privat al comunei Amărăști în domeniul public al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 47 – includerea în domeniul privat al comunei Amărăștia imobilului – teren arabil în suprafață de 818 mp, situat în extravilanul comunei Amărăști, punctul „Padina”, tarla 59

Hotărârea nr. 46 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv august – octombrie 2023

Hotărârea nr. 45 – aprobarea completării Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027, localitatea Amărăști, jud. Vâlcea, aprobată prin H.C.L. Amărăști cu nr. 27 din 16.04.2021

Hotărârea nr. 44 – acceptarea ofertei de donație a doamnei Giulescu Maria, având ca obiect imobilul teren extravilan în suprafață de 818 mp, situat în comuna Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 43 – aprobarea alocării sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Amărăști, pe anul 2023 pentru organizarea și desfășurarea unor manifestări culturale, la data de 20.07.2023

hotararea nr.42 Aprobarea modificarii art.8 din Hotatararea consiliului local al com. Amarasti

Hotărârea nr. 41 – aprobarea închirierii prin licitație publică a două spații din incinta Dispensarului medical uman din comuna Amărăști, în suprafață de 25.76 mp și 35.6 mp

Hotărârea nr. 40 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, pe anul 2023

Hotărârea nr. 39 – aprobarea deblocării sumei de 20.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local la 31.12.2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Hotărârea nr. 38 – aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 11 din 27.01.2023 privind „Aprobarea deblocării sumei de 718.000 lei din contul 82.98.02.

Hotărârea nr. 37 – aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 36 – aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce se află în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea la sfârșitul anului 2022

Hotărârea nr. 35 – aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 11 din 27.01.2023 privind aprobarea deblocării sumei de 718.000 lei din contul 82.98.02

Hotărârea nr. 34 – implementarea proiectului „Sistem de supraveghere video în comuna Amărăști, județul Vâlcea”

Hotaraea nr.33 – aprobarea modificarii Anexei nr.2a Hotarari consiliululi local al com. Amarasti cu nr.9 din 27.10 2023 privind Aprobarea bugetului local al com. Amarastii

Hotărârea nr. 32 – aprobarea contului anual de execuție bugetară pentru anul 2022

Hotărârea nr. 31 – aprobarea delegării atribuțiilor de Șef serviciu în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 30 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotararea nr.29 – Aprobarea asocierii cu UAT Judetul Valcea in depunerea spre finantare, implementare si monitorizarii proiectului Microbuze electice pentru elevii din jud. Valcea

Hotararea nr.28-Aderarea UAT com. Amarasti la parteneriatul respectiv teritorial LEADER constituit prin GAL-Tinutul vinului

Hotărârea nr. 27 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, pe anul 2023

Hotărârea nr. 26 – aprobarea modificării art. 1 din HCL Amărăști nr. 11 din 27.01.2023 privind „Aprobarea deblocării sumei de 718.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local al 31.12.2022”

Hotărârea nr. 25 – indexarea, cu rata inflației, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024

Hotărârea nr. 24 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 23 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv mai-iulie 2023

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AMĂRĂȘTI PE ANUL 2023

 

Hotărârea nr. 22 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2023

Hotărârea nr. 21 – predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentului în vederea executării obiectivului de investiții

Hotărârea nr. 20 – aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Finalizare construire așezământ cultural comuna Amărăști, județul Vâlcea”

Hotărârea nr. 19 – aprobarea delegării atribuțiilor de Șef serviciu în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, până la ocuparea, prin concurs, a funcției contractuale

Hotărârea nr. 18 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 17 – aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2023, ce va fi realizat de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001, privind venitul minim garantat

Hotărârea nr. 16 – modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 8 din 27.01.2023 privind aprobarea închirierii a două spații din incinta Dispensarului medical uman

Hotărârea nr. 15 – aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UATC Amărăști pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS, cod MySmis 130963”

Hotărârea nr. 14 – însușirea acordului de parteneriat privind executarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale pe traseul drumurilor județene modernizate și aflate în perioada de garanție

Hotărârea nr. 13 – desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale ale Secretarului general pe anul 2022

Hotărârea nr. 12 – aprobarea avizului de principiu pentru achiziționarea unui imobil teren situat în punctul „Padina”, sat Padina, comuna Amărăști, în vederea amplasării unei stații de pompare

Hotărârea nr. 11 – aprobarea deblocării sumei de 718.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local la 31.12.2022, pentru plata unor investiții

Hotărârea nr. 10 – aprobarea deblocării sumei de 82.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local la 31.12.2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Hotărârea nr. 9 – aprobarea bugetului local al Comunei Amărăști, județul Vâlcea și a listei de investiții pe anul 2023

Hotărârea nr. 8 – aprobarea închirierii prin licitație publică a două spații din incinta Dispensarului medical uman din comuna Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 7 – organizarea unui târg săptămânal de o zi, în fiecare zi de miercuri, între orele 8 – 13 în comuna Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 6 – aprobarea Regulamentului de finanțare din bugetul local al comunei Amărăști, a activităților sportive organizate în baza Legii nr. 69 din 2000 a educației fizice și sportului

Hotărârea nr. 5 – aprobarea modificării și completării Nomenclatorului stradal al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 4 – aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2023

Hotărârea nr. 3 – aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap din comuna Amărăști, județul Vâlcea, pentru anul 2023

Hotărârea nr. 2 – aprobarea rețelei școlare din comuna Amărăști, județul Vâlcea, pentru anul școlar 2023-2024

Hotărârea nr. 1 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, februarie – aprilie 2023

 

Hotărâri 2022

Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Amărăști pe anul 2022

Hotărârea nr. 67 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 66 – aprobarea unor tarife pentru avize, activități și servicii conexe, practicate de Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști

Hotărârea nr. 65 – stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotărârea nr. 64 – aprobarea numărului de burse școlare și a cuantumului acestora pentru anul școlar 2022-2023 pentru elevii Școlii Gimnaziale Amărăști

Hotărârea nr. 63 – aprobarea salariului de bază pentru funcția publică de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

Hotărârea nr. 62 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 61 – aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Amărăști cu nr. 36 din 01.07.2022

Hotărârea nr. 60 – predarea către MDLPA, prin CNI S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Finalizare construire așezământ cultural comuna Amărăști

Hotărârea nr. 59 – aprobarea realizării investiției „Finalizare construire așezământ cultural comuna Amărăști, județul Vâlcea” și a documentației tehnico-economice aferente

Hotărârea nr. 58 – implementarea proiectului „ACHIZIȚII PENTRU COMPLETAREA DOTĂRII SVSU AMĂRĂȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”

Hotărârea nr. 57 – aprobarea modificării organigramei și statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 55 – însușirea Acordului de cooperare cu Filiala Județeană Vâlcea a ACoR HO0D29~1

Hotărârea nr. 54 – aderarea comunei Amărăști la Serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a ACoR

Hotărârea nr. 53 – desemnarea reprezentantului Consiliului Local Amărăști în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Amărăști în anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr. 52 – alegerea președintelui de ședință pentru un mandat de 3 luni, noiembrie 2022 – ianuarie 2023

Hotărârea nr. 51 – aprobarea modif. art. 2 din HCL Amărăști cu nr. 24 din 16.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul PNRR

Hotărârea nr. 50 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 49 – aprobarea validării Dispoziției Primarului comunei Amărăști cu nr. 149 din 06.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 48 – Stabilirea modului de măsură sau determinare a cantității de apă evacuate în rețeaua de canalizare în zona de furnizare prestare UAT Amărăști, de către Serviciul public de alimentare cu apă

Hotărârea nr. 47 – aprobarea modificării art. 2, art. 4 și art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 28 din 30.05.2022

Hotărârea nr. 46 – aprobarea scoaterii din evidența contabilă a UATC Amărăști a activelor fixe corporale în curs de execuție sistate, din contul 231

Hotărârea nr. 45 – aprobarea taxei de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor tractor, remorca si vidanjă aflate în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 44 – aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 43 – aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 42 – aprobarea prețului și tarifului pentru furnizarea prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare de către Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

Hotărârea nr. 41 – reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea și aprobarea modificării organigramei și statului de funcții

Hotărârea nr. 40 – aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap din comuna Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 39 – aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei Amărăști și ale autorităților publice locale din Comuna Amărăști

Hotărârea nr. 38 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv august-octombrie 2022

Hotărârea nr. 37 – aprobarea utilizării sumei de 31.500 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent

Hotărârea nr. 36 – aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 13 din 10.02.2022

Hotărârea nr. 35 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 34 – aprobarea devizului general privind obiectivul de investiție „Refacere și punere în siguranță a zonei afectate de alunecare de teren pct. Nilă-Sasu (pod Nilă – Sasu platformă asfaltată)

Hotărârea nr. 33 – aprobarea devizului general privind obiectivul de investiție „Asfaltare DC 88 CREȚENI-NEMOIU, km 5+800-8+200, COMUNA AMĂRĂȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”

Hotărârea nr. 32 – aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al comunei Amărăști pentru anul 2022, pentru organizarea și desfășurarea unor manifestări culturale pe plan local, la data de 20.07.2022

Hotărârea nr. 31 – aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei Amărăști

Hotărârea nr. 30 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 29 – aprobarea modificării art. 2 alin. (1) din Hotătârea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea cu nr. 3731.05.2022

Hotărârea nr. 28 – aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza UATC Amărăști

Hotărârea nr. 27 – modificarea componenței Comisiei de specialitate cu nr. I a Consiliului Local al Comunei Amărăști – Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecția socială, activități sportive

Hotărârea nr. 26 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru ședința ordinară din data de 30.05.2022

Hotărârea nr. 25 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 24 – aprobarea participării în cadrul PNRR Componenta 10 – Fondul Local, cu proiectul „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente”

Hotărârea nr. 23 – aprobarea contului anual de execuție bugetară pentru anul 2021

Hotărârea nr. 22 – indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotărârea nr. 21 – aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce se află în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea la sfârșitul anului 2021

Hotărârea nr. 20 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 19 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv mai – iulie 2022

Hotărârea nr. 18 – constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Zugravu Elena-Larisa

Hotărârea nr. 17 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 16 – aprobarea deblocării sumei de 360.000 lei pentru plata unor investiții

Hotărârea nr. 15 – aprobare contract cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje

Hotărârea nr. 13 – aprobarea deblocării sumei de 1.376.700 lei pentru plata unor investiții

Hotărârea nr. 12 – aprobarea utilizării sumei de 163.300 pentru acoperirea goclurilor temporare de casă

Hotărârea nr. 11 – aprobare număr de burse școlare pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022

Adresa+hcl 10 – buget 

Hotărârea nr. 9 – aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2022

Hotărârea nr. 8 – aprobarea numărului de burse și a cuantumului acestora pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 pentru elevii Școlii Gimnaziale Amărăști

Hotărârea nr. 6 – aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022 ce va fi realizat de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001

Hotărârea nr. 5 – aprobarea rețelei școlare din comuna Amărăști, județul Vâlcea pentru anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr. 4 – încetare acord de colaborare în vederea gestionării deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale

Hotărârea nr. 3 – aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

Hotărârea nr. 2 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții

Hotărârea nr. 1 – alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2022

 

Hotărâri 2021

Hotărârea nr. 84

Hotărârea nr. 83

Hotărârea nr. 82

Hotărârea nr. 81

Hotărârea nr. 80

Hotărârea nr. 79

Hotărârea nr. 78

Hotărârea nr. 77

Hotărârea nr. 76

Hotărârea nr. 75

Hotărârea nr. 74

Hotărârea nr. 73

Hotărârea nr. 72

Hotărârea nr. 71

Hotărârea nr. 70

Hotărârea nr. 69

Hotărârea nr. 68

Hotărârea nr. 67

Hotărârea nr. 66

Hotărârea nr. 65

Hotărârea nr. 64

Hotărârea nr. 63

Hotărârea nr. 62

Hotărârea nr. 61

Hotărârea nr. 60

Hotărârea nr. 59

Hotărârea nr. 58

Hotărârea nr. 57

Hotărârea nr. 56

Hotărârea nr. 55

Hotărârea nr. 54

Hotărârea nr. 53

Hotărârea nr. 52

Hotărârea nr. 51

Hotărârea nr. 50

Hotărârea nr. 49

Hotărârea nr. 48

Hotărârea nr. 47

Hotărârea nr. 46

Hotărârea nr. 45

Hotărârea nr. 44

Hotărârea nr. 43

Hotărârea nr. 42

Hotărârea nr. 41

Hotărârea nr. 40

Hotărârea nr. 39

Hotărârea nr. 38

Hotărârea nr. 37

Hotărârea nr. 36

Hotărârea nr. 35

Hotărârea nr. 34

Hotărârea nr. 33

Hotărârea nr. 31

Hotărârea nr. 30

Hotărârea nr. 29

Hotărârea nr. 28

Hotărârea nr. 27

Hotărârea nr. 24

Hotărârea nr. 23

Hotărârea nr. 22

Hotarârea nr. 21

H.C.L. 20

H.C.L. 19

H.C.L. 18

H.C.L. 17

H.C.L. 16

Hotararea 15

Hotararea 14

Hotararea 13

Hotararea 12

Hotararea 11

Hotararea 10

Hotararea 9

Hotararea 8

Hotararea 7

Hotararea 6

Hotararea 5

Hotararea 4

Hotararea 3

Hotararea 2

Hotararea 1

Hotărâri 2020

Hotărârea nr.1 Privitoare la: Aprobarea folosirii sumei de 250.000 lei din contul 82.98.02-excedent buget local la 31.12.2019, pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Hotărârea nr.2 Privitoare la: Acoperirea definitivă a deficitului la secțiunea de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2019, din excedentul bugetului local

 

 

Hotărârea nr. 48HOTRRE~2Hotărârea nr. 46 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv august – octombrie 2023HOTRRE~4HOCD32~1HO5163~1HO818B~1HOD350~1Hotărârea nr. 40 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, pe anul 2023Hotărârea nr. 39 – aprobarea deblocării sumei de 20.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local la 31.12.2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casăHO93F9~1HOD208~1Hotărârea nr. 36 – aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce se află în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea la sfârșitul anului 2022HOB185~1Hotărârea nr. 34 – implementarea proiectului „Sistem de supraveghere video în comuna Amărăști, județul Vâlcea”HOE193~1Hotărârea nr. 32 – aprobarea contului anual de execuție bugetară pentru anul 2022HOB2EC~1HO7CA8~1HO79C3~1HO535B~1Hotărârea nr. 27 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, pe anul 2023HO6527~1Hotărârea nr. 25 – indexarea, cu rata inflației, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024Hotărârea nr. 24 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul VâlceaHotărârea nr. 23 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv mai-iulie 2023ea nr. 48HOTRRE~2Hotărârea nr. 46 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv august – octombrie 2023HOTRRE~4HOCD32~1HO5163~1HO818B~1HOD350~1Hotărârea nr. 40 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, pe anul 2023Hotărârea nr. 39 – aprobarea deblocării sumei de 20.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local la 31.12.2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casăHO93F9~1HOD208~1Hotărârea nr. 36 – aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce se află în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea la sfârșitul anului 2022HOB185~1Hotărârea nr. 34 – implementarea proiectului „Sistem de supraveghere video în comuna Amărăști, județul Vâlcea”HOE193~1Hotărârea nr. 32 – aprobarea contului anual de execuție bugetară pentru anul 2022HOB2EC~1HO7CA8~1HO79C3~1HO535B~1Hotărârea nr. 27 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, pe anul 2023HO6527~1Hotărârea nr. 25 – indexarea, cu rata inflației, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024Hotărârea nr. 24 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul VâlceaHotărârea nr. 23 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv mai-iulie 2023Hotărârea nr. 48 HOTRRE~2 Hotărârea nr. 46 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv august – octombrie 2023 HOTRRE~4 HOCD32~1 HO5163~1 HO818B~1 HOD350~1 Hotărârea nr. 40 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, pe anul 2023 Hotărârea nr. 39 – aprobarea deblocării sumei de 20.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local la 31.12.2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casă HO93F9~1 HOD208~1 Hotărârea nr. 36 – aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce se află în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea la sfârșitul anului 2022 HOB185~1 Hotărârea nr. 34 – implementarea proiectului „Sistem de supraveghere video în comuna Amărăști, județul Vâlcea” HOE193~1 Hotărârea nr. 32 – aprobarea contului anual de execuție bugetară pentru anul 2022 HOB2EC~1 HO7CA8~1 HO79C3~1 HO535B~1 Hotărârea nr. 27 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, pe anul 2023 HO6527~1 Hotărârea nr. 25 – indexarea, cu rata inflației, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 Hotărârea nr. 24 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea Hotărârea nr. 23 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv mai-iulie 2023Hotărârea nr. 48 HOTRRE~2 Hotărârea nr. 46 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv august – octombrie 2023 HOTRRE~4 HOCD32~1 HO5163~1 HO818B~1 HOD350~1 Hotărârea nr. 40 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, pe anul 2023 Hotărârea nr. 39 – aprobarea deblocării sumei de 20.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local la 31.12.2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casă HO93F9~1 HOD208~1 Hotărârea nr. 36 – aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce se află în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea la sfârșitul anului 2022 HOB185~1 Hotărârea nr. 34 – implementarea proiectului „Sistem de supraveghere video în comuna Amărăști, județul Vâlcea” HOE193~1 Hotărârea nr. 32 – aprobarea contului anual de execuție bugetară pentru anul 2022 HOB2EC~1 HO7CA8~1 HO79C3~1 HO535B~1 Hotărârea nr. 27 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, pe anul 2023 HO6527~1 Hotărârea nr. 25 – indexarea, cu rata inflației, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 Hotărârea nr. 24 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea Hotărârea nr. 23 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv mai-iulie 2023

Hotărârea nr. 48

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AMĂRĂȘTI PE ANUL 2023

 

Hotărârea nr. 22 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2023

Hotărârea nr. 21 – predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentului în vederea executării obiectivului de investiții

Hotărârea nr. 20 – aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Finalizare construire așezământ cultural comuna Amărăști, județul Vâlcea”

Hotărârea nr. 19 – aprobarea delegării atribuțiilor de Șef serviciu în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, până la ocuparea, prin concurs, a funcției contractuale

Hotărârea nr. 18 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 17 – aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2023, ce va fi realizat de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001, privind venitul minim garantat

Hotărârea nr. 16 – modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 8 din 27.01.2023 privind aprobarea închirierii a două spații din incinta Dispensarului medical uman

Hotărârea nr. 15 – aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UATC Amărăști pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS, cod MySmis 130963”

Hotărârea nr. 14 – însușirea acordului de parteneriat privind executarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale pe traseul drumurilor județene modernizate și aflate în perioada de garanție

Hotărârea nr. 13 – desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale ale Secretarului general pe anul 2022

Hotărârea nr. 12 – aprobarea avizului de principiu pentru achiziționarea unui imobil teren situat în punctul „Padina”, sat Padina, comuna Amărăști, în vederea amplasării unei stații de pompare

Hotărârea nr. 11 – aprobarea deblocării sumei de 718.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local la 31.12.2022, pentru plata unor investiții

Hotărârea nr. 10 – aprobarea deblocării sumei de 82.000 lei din contul 82.98.02 – excedent buget local la 31.12.2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Hotărârea nr. 9 – aprobarea bugetului local al Comunei Amărăști, județul Vâlcea și a listei de investiții pe anul 2023

Hotărârea nr. 8 – aprobarea închirierii prin licitație publică a două spații din incinta Dispensarului medical uman din comuna Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 7 – organizarea unui târg săptămânal de o zi, în fiecare zi de miercuri, între orele 8 – 13 în comuna Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 6 – aprobarea Regulamentului de finanțare din bugetul local al comunei Amărăști, a activităților sportive organizate în baza Legii nr. 69 din 2000 a educației fizice și sportului

Hotărârea nr. 5 – aprobarea modificării și completării Nomenclatorului stradal al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 4 – aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2023

Hotărârea nr. 3 – aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap din comuna Amărăști, județul Vâlcea, pentru anul 2023

Hotărârea nr. 2 – aprobarea rețelei școlare din comuna Amărăști, județul Vâlcea, pentru anul școlar 2023-2024

Hotărârea nr. 1 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, februarie – aprilie 2023

 

Hotărâri 2022

Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Amărăști pe anul 2022

Hotărârea nr. 67 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 66 – aprobarea unor tarife pentru avize, activități și servicii conexe, practicate de Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști

Hotărârea nr. 65 – stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotărârea nr. 64 – aprobarea numărului de burse școlare și a cuantumului acestora pentru anul școlar 2022-2023 pentru elevii Școlii Gimnaziale Amărăști

Hotărârea nr. 63 – aprobarea salariului de bază pentru funcția publică de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

Hotărârea nr. 62 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 61 – aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Amărăști cu nr. 36 din 01.07.2022

Hotărârea nr. 60 – predarea către MDLPA, prin CNI S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Finalizare construire așezământ cultural comuna Amărăști

Hotărârea nr. 59 – aprobarea realizării investiției „Finalizare construire așezământ cultural comuna Amărăști, județul Vâlcea” și a documentației tehnico-economice aferente

Hotărârea nr. 58 – implementarea proiectului „ACHIZIȚII PENTRU COMPLETAREA DOTĂRII SVSU AMĂRĂȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”

Hotărârea nr. 57 – aprobarea modificării organigramei și statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 55 – însușirea Acordului de cooperare cu Filiala Județeană Vâlcea a ACoR HO0D29~1

Hotărârea nr. 54 – aderarea comunei Amărăști la Serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a ACoR

Hotărârea nr. 53 – desemnarea reprezentantului Consiliului Local Amărăști în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Amărăști în anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr. 52 – alegerea președintelui de ședință pentru un mandat de 3 luni, noiembrie 2022 – ianuarie 2023

Hotărârea nr. 51 – aprobarea modif. art. 2 din HCL Amărăști cu nr. 24 din 16.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul PNRR

Hotărârea nr. 50 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 49 – aprobarea validării Dispoziției Primarului comunei Amărăști cu nr. 149 din 06.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 48 – Stabilirea modului de măsură sau determinare a cantității de apă evacuate în rețeaua de canalizare în zona de furnizare prestare UAT Amărăști, de către Serviciul public de alimentare cu apă

Hotărârea nr. 47 – aprobarea modificării art. 2, art. 4 și art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 28 din 30.05.2022

Hotărârea nr. 46 – aprobarea scoaterii din evidența contabilă a UATC Amărăști a activelor fixe corporale în curs de execuție sistate, din contul 231

Hotărârea nr. 45 – aprobarea taxei de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor tractor, remorca si vidanjă aflate în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 44 – aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 43 – aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 42 – aprobarea prețului și tarifului pentru furnizarea prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare de către Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

Hotărârea nr. 41 – reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea și aprobarea modificării organigramei și statului de funcții

Hotărârea nr. 40 – aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap din comuna Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 39 – aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei Amărăști și ale autorităților publice locale din Comuna Amărăști

Hotărârea nr. 38 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv august-octombrie 2022

Hotărârea nr. 37 – aprobarea utilizării sumei de 31.500 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent

Hotărârea nr. 36 – aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Amărăști cu nr. 13 din 10.02.2022

Hotărârea nr. 35 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 34 – aprobarea devizului general privind obiectivul de investiție „Refacere și punere în siguranță a zonei afectate de alunecare de teren pct. Nilă-Sasu (pod Nilă – Sasu platformă asfaltată)

Hotărârea nr. 33 – aprobarea devizului general privind obiectivul de investiție „Asfaltare DC 88 CREȚENI-NEMOIU, km 5+800-8+200, COMUNA AMĂRĂȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”

Hotărârea nr. 32 – aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al comunei Amărăști pentru anul 2022, pentru organizarea și desfășurarea unor manifestări culturale pe plan local, la data de 20.07.2022

Hotărârea nr. 31 – aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei Amărăști

Hotărârea nr. 30 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 29 – aprobarea modificării art. 2 alin. (1) din Hotătârea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea cu nr. 3731.05.2022

Hotărârea nr. 28 – aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza UATC Amărăști

Hotărârea nr. 27 – modificarea componenței Comisiei de specialitate cu nr. I a Consiliului Local al Comunei Amărăști – Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecția socială, activități sportive

Hotărârea nr. 26 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru ședința ordinară din data de 30.05.2022

Hotărârea nr. 25 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 24 – aprobarea participării în cadrul PNRR Componenta 10 – Fondul Local, cu proiectul „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente”

Hotărârea nr. 23 – aprobarea contului anual de execuție bugetară pentru anul 2021

Hotărârea nr. 22 – indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotărârea nr. 21 – aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce se află în patrimoniul comunei Amărăști, județul Vâlcea la sfârșitul anului 2021

Hotărârea nr. 20 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Hotărârea nr. 19 – alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Amărăști, pentru un mandat de 3 luni, respectiv mai – iulie 2022

Hotărârea nr. 18 – constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Zugravu Elena-Larisa

Hotărârea nr. 17 – rectificarea bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Hotărârea nr. 16 – aprobarea deblocării sumei de 360.000 lei pentru plata unor investiții

Hotărârea nr. 15 – aprobare contract cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje

Hotărârea nr. 13 – aprobarea deblocării sumei de 1.376.700 lei pentru plata unor investiții

Hotărârea nr. 12 – aprobarea utilizării sumei de 163.300 pentru acoperirea goclurilor temporare de casă

Hotărârea nr. 11 – aprobare număr de burse școlare pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022

Adresa+hcl 10 – buget 

Hotărârea nr. 9 – aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2022

Hotărârea nr. 8 – aprobarea numărului de burse și a cuantumului acestora pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 pentru elevii Școlii Gimnaziale Amărăști

Hotărârea nr. 6 – aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022 ce va fi realizat de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001

Hotărârea nr. 5 – aprobarea rețelei școlare din comuna Amărăști, județul Vâlcea pentru anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr. 4 – încetare acord de colaborare în vederea gestionării deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale

Hotărârea nr. 3 – aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

Hotărârea nr. 2 – aprobarea modificării organigramei și statului de funcții

Hotărârea nr. 1 – alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2022

 

Hotărâri 2021

Hotărârea nr. 84

Hotărârea nr. 83

Hotărârea nr. 82

Hotărârea nr. 81

Hotărârea nr. 80

Hotărârea nr. 79

Hotărârea nr. 78

Hotărârea nr. 77

Hotărârea nr. 76

Hotărârea nr. 75

Hotărârea nr. 74

Hotărârea nr. 73

Hotărârea nr. 72

Hotărârea nr. 71

Hotărârea nr. 70

Hotărârea nr. 69

Hotărârea nr. 68

Hotărârea nr. 67

Hotărârea nr. 66

Hotărârea nr. 65

Hotărârea nr. 64

Hotărârea nr. 63

Hotărârea nr. 62

Hotărârea nr. 61

Hotărârea nr. 60

Hotărârea nr. 59

Hotărârea nr. 58

Hotărârea nr. 57

Hotărârea nr. 56

Hotărârea nr. 55

Hotărârea nr. 54

Hotărârea nr. 53

Hotărârea nr. 52

Hotărârea nr. 51

Hotărârea nr. 50

Hotărârea nr. 49

Hotărârea nr. 48

Hotărârea nr. 47

Hotărârea nr. 46

Hotărârea nr. 45

Hotărârea nr. 44

Hotărârea nr. 43

Hotărârea nr. 42

Hotărârea nr. 41

Hotărârea nr. 40

Hotărârea nr. 39

Hotărârea nr. 38

Hotărârea nr. 37

Hotărârea nr. 36

Hotărârea nr. 35

Hotărârea nr. 34

Hotărârea nr. 33

Hotărârea nr. 31

Hotărârea nr. 30

Hotărârea nr. 29

Hotărârea nr. 28

Hotărârea nr. 27

Hotărârea nr. 24

Hotărârea nr. 23

Hotărârea nr. 22

Hotarârea nr. 21

H.C.L. 20

H.C.L. 19

H.C.L. 18

H.C.L. 17

H.C.L. 16

Hotararea 15

Hotararea 14

Hotararea 13

Hotararea 12

Hotararea 11

Hotararea 10

Hotararea 9

Hotararea 8

Hotararea 7

Hotararea 6

Hotararea 5

Hotararea 4

Hotararea 3

Hotararea 2

Hotararea 1

Hotărâri 2020

Hotărârea nr.1 Privitoare la: Aprobarea folosirii sumei de 250.000 lei din contul 82.98.02-excedent buget local la 31.12.2019, pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Hotărârea nr.2 Privitoare la: Acoperirea definitivă a deficitului la secțiunea de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2019, din excedentul bugetului local