Dispozițiile autorității executive

Dispoziții 2023

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA DISPOZIȚIILOR PRIMARULUI COMUNEI AMĂRĂȘTI PE ANUL 2023

Dispoziția nr. 137 – constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției

Dispoziția nr. 136 – constituirea Grupului de Lucru responsabil cu evaluarea riscurilor de corupție la nivelul Primăriei Comunei Amărăști

Dispoziția nr. 135 – aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul comunei Amărăști

Dispoziția nr. 134 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, în ședință ordinară la data de 20.07.2023, ora10.00

Dispoziția nr. 133 – constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția nr. 127 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, în ședință ordinară la data de 20.06.2023, ora 12.00

Dispoziția nr. 109 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 31.05.2023, ora. 13.00

Dispoziția nr. 106 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, în ședință ordinară la data de 23.05.2023, ora 10.00

Dispoziția nr. 91 – aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea, pentru anul 2023

Dispoziția nr. 87 -convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, în ședință ordinară la data de 26.04.2023, ora 10.00

Dispoziția nr. 84 – convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 06.04.2023, ora 12.00

Dispoziția nr. 74 – aprobarea actualizării componenței Comisiei de monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei comunei Amărăști

Dispoziția nr. 73 – aprobarea Declarației de asumare a agendei de integritate organizațională, a Planului de integritate și constituirea Grupului de lucru pentru implementarea SNA la nivelul comunei Amărăști

Dispoziția nr. 55 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 28.02.2023, ora 10.00

Dispoziția nr. 53 – aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023

Dispoziția nr. 50 – constituirea Comisiei de negociere a prețului de cumpărare a imobilului, teren amplasat în intravilanul comunei Amărăști, sat Padina, Punctul „Padina”, în suprafață de 1.680 mp

Dispoziția nr. 46 – aprobarea Planului de urgență pentru intervenția în focarele de Pestă Porcină Africană la nivelul comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția nr. 34 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 27.01.2023, ora 10.00

Dispoziția nr. 32 – constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale comuna Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția nr. 29 – stabilirea cuantumului indemnizației în nume propriu, ce se acordă unei persoane cu handicap, începând cu data de 01.01.2023

Dispoziția nr. 2 – acoperirea definitivă a deficitului la secțiunea de dezvoltare în suma de 1424407.02 lei din excedentului bugetului local al anilor precedenți

 

 

Dispoziție COD ETICĂ UAT Amărăști

Dispoziții 2022

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA DISPOZIȚIILOR PRIMARULUI COMUNEI AMĂRĂȘTI PE ANUL 2022

Dispoziția nr. 231 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 22.12.2022, ora 10.00

Dispoziția nr. 227 – constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a patrimoniului comunei Amărăști, județul Vâlcea, în anul 2022

Dispoziția nr. 219 – modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului comunei Amărăști cu nr. 234 din 23.12.2020 privind reorganizarea CLSU și COSU

Dispoziția nr. 216 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 28.11.2022, ora 10.00

Dispoziția nr. 207 – modificarea art. 1 pct. A din Dispoziția Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea cu nr. 233 din 23.12.2020 privind încadrarea cu personal a SVSU al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția nr. 179 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 27.10.2022, ora 10.00

Dispoziția nr. 176 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 06.10.2022, ora 09.00

Dispoziția nr. 156 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 29.09.2022, ora 10.00

Dispoziția nr. 149 – aprobarea rectificării bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Dispoziția nr. 127 – aprobarea actualizării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

Dispoziția nr. 125 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 21.07.2022, ora 10.00

Dispoziția nr. 119 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 01.07.2022, ora 10.00

Dispoziția nr. 115 – aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția nr. 109 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 30.05.2022, ora 10

Dispoziția nr. 108 – desemnarea împuternicitului Primarului pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de O.U.G. nr. 19 din 2020

Dispoziția nr. 101 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 16.05.2022, ora 9

Dispoziția nr. 91 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 27.04.2022, ora 9

Dispoziția nr. 90 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 21.04.2022, ora 15

Dispoziția nr. 89 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 21.04.2022, ora 9

Dispoziția nr. 75 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști în ședință ordinară la data de 28.03.2022

Dispoziția nr. 69 – stabilirea postului de lucru pentru autorecenzarea asistată și a programului de funcționare a acestuia pentru RPL în perioada 14 martie-15 mai 2022

Dispoziția nr. 50 – actualizarea Planului anual al achizițiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 48 – modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului comunei Amărăști cu nr. 109 din 2020 privind constituirea comisiei pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor

Dispoziția nr. 47 – convocarea Consiliului Local Amărăști în ședință ordinară la data de 10.02.2022

Dispoziția nr. 26 – convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 20.01.2022

Dispoziția nr. 21 – aprobarea planului anual al achizițiior publice pentru anul 2022

Dispoziția nr. 20 – desemnare persoană responsabilă cu îndeplinirea prevederilor Legii nr. 17 din 2014

Dispoziția nr. 1 – acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Amărăști din excedentul bugetului local al anilor precedenți

Dispoziții 2021

Dispoziția nr. 181 – decembrie 2021

Dispoziția nr. 178 – decembrie 2021

Dispoziția nr. 160 – noiembrie 2021

Dispoziția nr. 157 – noiembrie 2021

Dispoziția nr. 155 – noiembrie 2021

Dispoziția nr. 151 – octombrie 2021

Dispoziția nr. 150 – octombrie 2021

Dispoziția nr. 121 – august 2021

Dispoziția nr. 117 – august 2021

Dispoziția nr. 106 – iulie 2021

Dispoziția nr. 102 – iulie 2021

Dispoziția nr. 100 – iulie 2021

Dispoziția nr. 79 – iunie 2021

Dispoziția nr. 78 – iunie 2021

Dispoziția nr. 73 – mai 2021

Dispoziția nr. 58 – aprilie 2021

Dispoiziția nr. 56 – aprilie 2021

Dispoziția nr. 53 – aprilie 2021

Dispoziția nr. 47 – martie 2021

Dispoziția nr. 46 – martie 2021

Dispozitia nr.16 ianuarie 2021

Dispozitia nr.12 ianuarie 2021

Dispozitia nr 6 – 19.01.2021

Dispozitia nr 3 – 12.01.2021

Dispozitiția nr. 1 ianuarie 2021

Dispoziții 2020

Dispoziția Nr.1 Privitoare la: convocarea consiliului local în ședință ordinară, la data de 09 ianuarie 2020, ora 8:00

 

Dispoziția Nr.7 Cu privire la: Constituirea comisiei de concurs, la concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante de: Muncitor calificat, gradația 0, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția Nr.8 Cu privire la: Constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de Muncitor calificat, gradația 0, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția Nr.9 Privind: Constituirea Unității locale de sprijin la nivelul Comunei Amărăști, județul Vâlcea

 

Dispoziția Nr.12 Cu privire la: Constituirea comisiei de concurs, la concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante de: Șofer, treapta I, gradația 2, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția Nr.13 Cu privire la: Constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de Șofer, treapta I, gradația 2, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

 

Dispoziția Nr.18 Privitoare la: Convocarea consiliului local în ședință extraordinară, la data de 31 ianuarie 2020, ora 8,00

 

Dispozițiile autorității executive

Dispoziții 2023

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA DISPOZIȚIILOR PRIMARULUI COMUNEI AMĂRĂȘTI PE ANUL 2023

Dispoziția nr. 137 – constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției

Dispoziția nr. 136 – constituirea Grupului de Lucru responsabil cu evaluarea riscurilor de corupție la nivelul Primăriei Comunei Amărăști

Dispoziția nr. 135 – aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul comunei Amărăști

Dispoziția nr. 134 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, în ședință ordinară la data de 20.07.2023, ora10.00

Dispoziția nr. 133 – constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția nr. 127 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, în ședință ordinară la data de 20.06.2023, ora 12.00

Dispoziția nr. 109 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 31.05.2023, ora. 13.00

Dispoziția nr. 106 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, în ședință ordinară la data de 23.05.2023, ora 10.00

Dispoziția nr. 91 – aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea, pentru anul 2023

Dispoziția nr. 87 -convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea, în ședință ordinară la data de 26.04.2023, ora 10.00

Dispoziția nr. 84 – convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 06.04.2023, ora 12.00

Dispoziția nr. 74 – aprobarea actualizării componenței Comisiei de monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei comunei Amărăști

Dispoziția nr. 73 – aprobarea Declarației de asumare a agendei de integritate organizațională, a Planului de integritate și constituirea Grupului de lucru pentru implementarea SNA la nivelul comunei Amărăști

Dispoziția nr. 55 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 28.02.2023, ora 10.00

Dispoziția nr. 53 – aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023

Dispoziția nr. 50 – constituirea Comisiei de negociere a prețului de cumpărare a imobilului, teren amplasat în intravilanul comunei Amărăști, sat Padina, Punctul „Padina”, în suprafață de 1.680 mp

Dispoziția nr. 46 – aprobarea Planului de urgență pentru intervenția în focarele de Pestă Porcină Africană la nivelul comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția nr. 34 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 27.01.2023, ora 10.00

Dispoziția nr. 32 – constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale comuna Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția nr. 29 – stabilirea cuantumului indemnizației în nume propriu, ce se acordă unei persoane cu handicap, începând cu data de 01.01.2023

Dispoziția nr. 2 – acoperirea definitivă a deficitului la secțiunea de dezvoltare în suma de 1424407.02 lei din excedentului bugetului local al anilor precedenți

 

 

Dispoziție COD ETICĂ UAT Amărăști

Dispoziții 2022

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA DISPOZIȚIILOR PRIMARULUI COMUNEI AMĂRĂȘTI PE ANUL 2022

Dispoziția nr. 231 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 22.12.2022, ora 10.00

Dispoziția nr. 227 – constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a patrimoniului comunei Amărăști, județul Vâlcea, în anul 2022

Dispoziția nr. 219 – modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului comunei Amărăști cu nr. 234 din 23.12.2020 privind reorganizarea CLSU și COSU

Dispoziția nr. 216 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 28.11.2022, ora 10.00

Dispoziția nr. 207 – modificarea art. 1 pct. A din Dispoziția Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea cu nr. 233 din 23.12.2020 privind încadrarea cu personal a SVSU al comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția nr. 179 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 27.10.2022, ora 10.00

Dispoziția nr. 176 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 06.10.2022, ora 09.00

Dispoziția nr. 156 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 29.09.2022, ora 10.00

Dispoziția nr. 149 – aprobarea rectificării bugetului local al comunei Amărăști, județul Vâlcea pe anul 2022

Dispoziția nr. 127 – aprobarea actualizării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

Dispoziția nr. 125 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 21.07.2022, ora 10.00

Dispoziția nr. 119 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 01.07.2022, ora 10.00

Dispoziția nr. 115 – aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția nr. 109 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 30.05.2022, ora 10

Dispoziția nr. 108 – desemnarea împuternicitului Primarului pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de O.U.G. nr. 19 din 2020

Dispoziția nr. 101 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 16.05.2022, ora 9

Dispoziția nr. 91 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință ordinară la data de 27.04.2022, ora 9

Dispoziția nr. 90 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 21.04.2022, ora 15

Dispoziția nr. 89 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști, județul Vâlcea în ședință extraordinară la data de 21.04.2022, ora 9

Dispoziția nr. 75 – convocarea Consiliului Local al comunei Amărăști în ședință ordinară la data de 28.03.2022

Dispoziția nr. 69 – stabilirea postului de lucru pentru autorecenzarea asistată și a programului de funcționare a acestuia pentru RPL în perioada 14 martie-15 mai 2022

Dispoziția nr. 50 – actualizarea Planului anual al achizițiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 48 – modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului comunei Amărăști cu nr. 109 din 2020 privind constituirea comisiei pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor

Dispoziția nr. 47 – convocarea Consiliului Local Amărăști în ședință ordinară la data de 10.02.2022

Dispoziția nr. 26 – convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 20.01.2022

Dispoziția nr. 21 – aprobarea planului anual al achizițiior publice pentru anul 2022

Dispoziția nr. 20 – desemnare persoană responsabilă cu îndeplinirea prevederilor Legii nr. 17 din 2014

Dispoziția nr. 1 – acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Amărăști din excedentul bugetului local al anilor precedenți

Dispoziții 2021

Dispoziția nr. 181 – decembrie 2021

Dispoziția nr. 178 – decembrie 2021

Dispoziția nr. 160 – noiembrie 2021

Dispoziția nr. 157 – noiembrie 2021

Dispoziția nr. 155 – noiembrie 2021

Dispoziția nr. 151 – octombrie 2021

Dispoziția nr. 150 – octombrie 2021

Dispoziția nr. 121 – august 2021

Dispoziția nr. 117 – august 2021

Dispoziția nr. 106 – iulie 2021

Dispoziția nr. 102 – iulie 2021

Dispoziția nr. 100 – iulie 2021

Dispoziția nr. 79 – iunie 2021

Dispoziția nr. 78 – iunie 2021

Dispoziția nr. 73 – mai 2021

Dispoziția nr. 58 – aprilie 2021

Dispoiziția nr. 56 – aprilie 2021

Dispoziția nr. 53 – aprilie 2021

Dispoziția nr. 47 – martie 2021

Dispoziția nr. 46 – martie 2021

Dispozitia nr.16 ianuarie 2021

Dispozitia nr.12 ianuarie 2021

Dispozitia nr 6 – 19.01.2021

Dispozitia nr 3 – 12.01.2021

Dispozitiția nr. 1 ianuarie 2021

Dispoziții 2020

Dispoziția Nr.1 Privitoare la: convocarea consiliului local în ședință ordinară, la data de 09 ianuarie 2020, ora 8:00

 

Dispoziția Nr.7 Cu privire la: Constituirea comisiei de concurs, la concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante de: Muncitor calificat, gradația 0, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția Nr.8 Cu privire la: Constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de Muncitor calificat, gradația 0, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția Nr.9 Privind: Constituirea Unității locale de sprijin la nivelul Comunei Amărăști, județul Vâlcea

 

Dispoziția Nr.12 Cu privire la: Constituirea comisiei de concurs, la concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante de: Șofer, treapta I, gradația 2, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

Dispoziția Nr.13 Cu privire la: Constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de Șofer, treapta I, gradația 2, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Amărăști, județul Vâlcea

 

Dispoziția Nr.18 Privitoare la: Convocarea consiliului local în ședință extraordinară, la data de 31 ianuarie 2020, ora 8,00