Despre comuna Amărăști

Așezarea geografică:

Localitatea se află situată la 50 km de municipiul Râmnicu Vâlcea
18 km de municipiul Drăgăşani
Pe DJ 577A

Activități specifice zonei:

 • Agricultură
 • Comerţ
 • Prestări servicii

Activități economice principale:

Comerţ

Obiective turistice:

Biserica din lemn „Sf. Nicolae” Amărăşti (1802)
Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Mereşeşti (1832)
Biserica „Sf. Nicolae – Padina (1812)”
Valea Nimoiului

Evenimente locale:

20 iulie – manifestare cultural-tradiţională „Tg. la Amărăşti”

Facilități oferite investitorilor:

 • Terenuri agricole ieftine
 • Drumuri asfaltate
 • Forţă de muncă tânără
 • Zone propice pentru dezvoltarea agroturismului
 • Fond de vânătoare
 • Ospitalitatea localnicilor
 • Telefonie fixă, mobilă şi internet
 • Flexibilitate şi sprijin pentru orice demers al investitorilor

Proiecte de investiții:

 • Construire cămin cultural
 • Aducţiune apă şi canalizare
 • Modernizare drumuri comunale şi săteşti

Despre comuna Amărăști

Așezarea geografică:

Localitatea se află situată la 50 km de municipiul Râmnicu Vâlcea
18 km de municipiul Drăgăşani
Pe DJ 577A

Activități specifice zonei:

 • Agricultură
 • Comerţ
 • Prestări servicii

Activități economice principale:

Comerţ

Obiective turistice:

Biserica din lemn „Sf. Nicolae” Amărăşti (1802)
Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Mereşeşti (1832)
Biserica „Sf. Nicolae – Padina (1812)”
Valea Nimoiului

Evenimente locale:

20 iulie – manifestare cultural-tradiţională „Tg. la Amărăşti”

Facilități oferite investitorilor:

 • Terenuri agricole ieftine
 • Drumuri asfaltate
 • Forţă de muncă tânără
 • Zone propice pentru dezvoltarea agroturismului
 • Fond de vânătoare
 • Ospitalitatea localnicilor
 • Telefonie fixă, mobilă şi internet
 • Flexibilitate şi sprijin pentru orice demers al investitorilor

Proiecte de investiții:

 • Construire cămin cultural
 • Aducţiune apă şi canalizare
 • Modernizare drumuri comunale şi săteşti