Anunț de publicitate la procedura de achiziție directa a contractului - "Extindere rețea iluminat public in Comuna Amaraști"